Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25 Ebrill 2022 14.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Julie Davies Tyst Yn bresennol
Sally Jenkins Tyst Yn bresennol
Deborah Jones Tyst Yn bresennol
Annabel Lloyd Tyst Yn bresennol
Francesca Pritchard Tyst Yn bresennol