Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022 09.00, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Zoom

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones MS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Jane Dodds MS Gwestai Yn bresennol
David Rees MS Gwestai Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Yan Thomas Clerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Disgwyliedig
Bethan Garwood Swyddog Disgwyliedig
Aled Ap Neill Swyddog Disgwyliedig
Aled Elwyn Jones Clerc Disgwyliedig