Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13 Ionawr 2022 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Claire Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Eluned Morgan AS Tyst Yn bresennol
Julie Morgan AS Tyst Yn bresennol
Lynne Neagle AS Tyst Yn bresennol
Judith Paget Tyst Yn bresennol
Claire Bennett Tyst Yn bresennol
Tracey Breheny Tyst Yn bresennol
Steve Elliott Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Irfon Rees Tyst Yn bresennol
Sue Hill Tyst Yn bresennol
Jonathon Holmes Tyst Yn bresennol
Danielle Jefferies Tyst Yn bresennol