Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25 Tachwedd 2021 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Ymddiheuriadau
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Aled Jones Tyst Yn bresennol
Gareth Parry Tyst Yn bresennol
Rachel Sharp Tyst Yn bresennol
Arfon Williams Tyst Yn bresennol
Creighton Harvey Tyst Yn bresennol
Rhys Evans Tyst Yn bresennol