Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4 Hydref 2021 14.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Gareth Price Clerc Disgwyliedig Substituted by Graeme Francis
Mared Llwyd Ail Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol