Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23 Medi 2021 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Dr Rob Orford Tyst Yn bresennol
Fliss Bennee Tyst Yn bresennol
Eluned Morgan MS Gweinidog Yn bresennol
Julie Morgan MS Gweinidog Yn bresennol
Lynne Neagle MS Gweinidog Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Tracey Breheny Tyst Yn bresennol