Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021 09.30, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig