Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2012 09.15, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Sian Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Paul Davies Aelod Yn bresennol
Mark Drakeford Aelod Yn bresennol
Elin Jones Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sarita Marshall Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Graham Winter Ymchwilydd Yn bresennol
Claire Fife Tyst Yn bresennol
Rob Hunter Tyst Yn bresennol
Carwyn Jones AS Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol