Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2012 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Y Siambr - Y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn