Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2012 09.30, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
Deputy Clerk: Sarita Marshall
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Elin Jones Aelod Yn bresennol
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Sarita Marshall Dirprwy Glerc Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol