Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Chwefror 2021 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies MS Aelod Yn bresennol
David J Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Huw Williams Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Julia Davies ASSS Disgwyliedig
Charlotte Knight ASSS Disgwyliedig
Heledd Roberts ASSS Disgwyliedig
Neil McEvoy AS Tyst Yn bresennol
Douglas Bain Tyst Yn bresennol