Hanes

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Gwrandawiadau cyn penodi ar gyfer penodiadau cyhoeddus22/03/2022Ymchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW)07/07/2021Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgWedi’i gwblhau
Gwrandawiad cyn penodi Comisiynydd Plant Cymru02/12/2021Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi â’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Chwaraeon Cymru.14/02/2022Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi â’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru14/02/2022Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd08/03/2022Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad ar ôl penodi ar gyfer Cadeirydd dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg10/03/2022Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru15/06/2022Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 29/06/2022Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi â'r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Comisiynydd y Gymraeg27/07/2022Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys06/09/2022Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru27/09/2022Y Pwyllgor CyllidYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru02/11/2022Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil03/11/2022Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi â’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru17/01/2023Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad cyn penodi Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.04/05/2023Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgYmchwiliad ar droed
Gwrandawiad craffu cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Amgueddfa Cymru06/07/2023Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau RhyngwladolYmchwiliad ar droed