Hanes

Fframwaith Cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Fframweithiau Cyffredin - Y Chweched Senedd04/11/2021Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadGwrthodwyd
Fframwaith Cyffredin ar Reoli a Chefnogi Pysgodfeydd04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Cymorth amaethyddol: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Iechyd a lles anifeiliaid: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Cemegion a Phlaladdwyr - Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
Iechyd Planhigion: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigGwrthodwyd
Amrywogaethau a Hadau Planhigion: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Sylweddau Ymbelydrol - Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
Cynnyrch Organig: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Ansawdd Aer - Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadYmchwiliad ar droed
Cytundeb Amlinellol y Fframwaith a'r Concordat ar gyfer Nwyon Tŷ Gwydr wedi'u Fflworeiddio (Nwyon F) a Sylweddau sy'n Teneuo'r Osôn (ODS)04/02/2021Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a SeilwaithYmchwiliad ar droed
Gwrtaith: Fframwaith Cyffredin04/02/2021Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigYmchwiliad ar droed
Fframwaith Cyffredin Taliadau Hwyr (trafodion masnachol) - Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus 09/12/2021Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth GyhoeddusYmchwiliad ar droed
Fframwaith cyffredin arfaethedig ar gyfer amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd09/12/2021Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer organau, meinweoedd a chelloedd (ac eithrio embryonau a gametau)15/12/2021Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer diogelwch ac ansawdd gwaed15/12/2021Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu02/03/2022Y Pwyllgor Iechyd a Gofal CymdeithasolYmchwiliad ar droed
Cynllun Masnachu Allyriadau y DU (UKETS) - Fframwaith Cyffredin06/03/2023Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a SeilwaithYmchwiliad ar droed