Hanes

Fframweithiau polisi cyffredin y DU - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Materion Cysylltiedig Cyhoeddedig
TitleDate CreatedDue DateDecision MakersIssue Status
Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylchedd18/04/2018Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Cynllun Masnachu Allyriadau y DU: Fframwaith Cyffredin22/09/2020Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Fframwaith ar gyfer Labelu Cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau03/02/2021Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Fframwaith Cyffredin ar gyfer Sylweddau Peryglus (Cynllunio)03/02/2021Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a SeilwaithYmchwiliad ar droed
Diogelwch a hylendid bwyd a phorthiant03/02/2021Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed SeneddWedi’i gwblhau
Resources and waste04/02/2021Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed SeneddYmchwiliad ar droed