P-04-557 Y Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio

Rydym ni, y tanysgrifiedig, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gynnal adolygiad llawn o weithdrefnau, rheolaeth a gweinyddiaeth Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru a darparu gwasanaeth effeithiol, tryloyw ac atebol i bobl Cymru.

 

Prif ddeisebydd:  Mr David Grant

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 3 Mehefin 2014

 

Nifer y llofnodion: 8 Cyflwynwyd deiseb bapur gysylltiedig a chasglwyd 5 o lofnodion.

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/06/2014