Ethol Cadeirydd dros dro

Yn unol ag adran 1 o Fesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 mae gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru bŵer i benodi Cadeirydd dros dro pan fo'r Cadeirydd yn absennol.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/09/2017