Adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad

Mae’r Bwrdd Taliadau yn trafod yn rheolaidd a oes angen newidiadau i’r Penderfyniad cyn y flwyddyn ariannol nesaf er mwyn sicrhau bod y pecyn taliadau’n ddigonol. Gellir dod o hyd i manylion ar gyfer ymgynghoriad a penderfyniad y Bwrdd yn dilyn pob adolygiad yn nodyn priodol cyfarfod y Bwrdd.

 

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Manylion yr ymgynghoriad

Manylion y penderfyniad

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Ionawr 2018

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Mawrth 2019

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Ionawr 2018

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Mawrth 2018

Nodyn a nodyn atodol o cyfarfod y Bwrdd yn Ionawr 2017

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Mawrth 2017

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Ionawr 2016

Nodyn o cyfarfod y Bwrdd yn Mawrth 2016

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/08/2017

Dogfennau