Deddf Cymru 2014

Gwnaeth Deddf Cymru 2014 newidiadau i drefniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gweithredu nifer o'r argymhellion a nodwyd yn adroddiad cyntaf y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk), a gwneud nifer o newidiadau technegol i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a deddfwriaeth arall, a hynny er mwyn diweddaru'r modd y mae setliad datganoli Cymru yn cael ei weithredu.

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2014