Strategaeth leoli Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru ei adroddiad ar 'Strategaeth leoli Llywodraeth Cymru' ym mis Mawrth 2014. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio a yw Rhaglen y Strategaeth Leoli wedi cyflawni ei hamcanion mewn ffordd sy'n sicrhau gwerth am arian. Trafododd y Pwyllgor y materion a godwyd mewn gohebiaeth â Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/05/2014