Cynnig i gymeradwyo argymhelliad y Prif Weinidog i Ei Mawrhydi i benodi Cwnsler Cyffredinol

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â’r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi ynglyn â pherson I’w benodi’n Cwnsler Cyffredinol.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/07/2014