Ymchwiliad dilynol i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd

Cyflwynodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru adroddiad ar ei ymchwiliad i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd yng Nghymru ym mis Mai 2012. Prif ddiben yr ymchwiliad oedd edrych pa mor effeithiol oedd contract Fferylliaeth Gymunedol 2005 o ran datblygu cyfraniad fferylliaeth gymunedol i wasanaethau iechyd a lles yng Nghymru.

 

Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad, nododd y Pwyllgor ei fwriad i ddychwelyd at y pwnc yn ystod y tymor hwn yn y Cynulliad, er mwyn ystyried ei ganfyddiadau a’i argymhellion cychwynnol ymhellach. Defnyddir yr ymchwiliad dilynol hwn i ystyried pa mor effeithiol fu Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael â’r materion a nodwyd gan y Pwyllgor yn ei adroddiad, gan ganolbwyntio’n benodol ar weithredu argymhellion y Pwyllgor.

 

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau