P-03-316 Dylid gosod yr angen i gynnal hebryngwyr croesfannau ysgol sy’n bodoli eisioes yn amod o Grant Trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynghorau lleol na ellir mo’i newid.

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i’w gwneud yn amod derbyn ar gyfer unrhyw Grant Teithio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, bod y cynor perthnasol yn parhau i gyflogi hebryngwyr croesfannau ysgol i ddiogelu ein plant. Yn benodol, dylid parhau i gadw’r un nifer o hebryngwyr a lleoliadau a oedd yn 2010 ac na ddylai statws yr hebryngwyr hyn newid oni bai bod mwyafrif o’r rhieni yn yr ysgolion perthnasol yn cytuno â hynny.

 

Prif ddeisebydd:

Mr C Payne

 

Nifer y deisebwyr:

229

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau