P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn cefnogi ac o blaid unrhyw gynnig i adeiladu croesfan newydd dros afon Dyfi (neu i ailgyfeirio ffordd yr A487) i gysylltu de Meirionnydd â Phowys, Dyfed a Cheredigion, a hynny er mwyn bodloni ac addasu i ofynion traffig modern, ac rydym yn annog y dylid rhoi blaenoriaeth i ariannu a rhoi cychwyn ar unrhyw gynnig o’r fath. Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i roi blaenoriaeth i’r prosiect.

 

Prif ddeisebydd:
South Meirionnydd Older People’s Forum


Nifer y deisebwyr:
3204

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Dogfennau