P-03-263 Rhestru Parc y Strade

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog y Gweinidog dros Dreftadaeth i roi statws rhestredig i Barc y Strade, er mwyn diogelu treftadaeth y maes rygbi byd enwog a’r eicon diwylliannol hwn i bobl Cymru.

 

Prif ddeisebydd:

Vaughan Jones

 

Nifer y deisebwyr:

4383

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Dogfennau