P-03-311 Theatr Spectacle

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cyllid yn parhau ar gyfer Cwmni Theatr Spectacle, yng Nghwm Rhymni, sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r cwmni wedi gwasanaethu ysgolion a chymunedau ers dros 30 mlynedd, a bydd ei golli yn amddifadu pobl o adnodd amhrisiadwy a sefydlwyd ers amser maith ac, o ganlyniad, gyfleoedd yn y dyfodol i gymryd rhan mewn theatr a drama leol. 

 

Prif ddeisebydd:
Cyfeillion Theatr Spectacle

 

Nifer y deisebwyr:
2158

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau