P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ohirio penderfyniad ynglyn â’r ffordd osgoi arfaethedig yn y Drenewydd nes ei bod wedi datblygu a threialu cyfres o fesurau cynaliadwy yn y dref ei hun i fynd i’r afael â thagfeydd traffig.

 

Prif ddeisebydd:

Garry Saady

 

Nifer y deisebwyr:

37

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau