P-03-256 Trenau Ychwanegol i Abergwaun

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarparu arian ar gyfer 5 trên ychwanegol y dydd i Abergwaun.

 

Prif ddeisebydd:

Sam Faulkner a Joanne Griffiths

 

Nifer y deisebwyr:

10. (Hefyd, casglodd deiseb gysylltiedig â hi 1317 o lofnodion.)

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau