P-03-308 Achub Theatr Gwent

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cyllid ar gyfer Theatr Gwent yn parhau. Mae tynnu’r adnodd gwerthfawr hwn oddi ar y cymunedau a wasanaethwyd ganddo ers dros ddeng mlynedd ar hugain yn amddifadu pobl ifanc o gyfle pwysig i ymgysylltu â’r Celfyddydau.

 

Prif ddeisebydd:
George Davis-Stewart

 

Nifer y deisebwyr:
1118

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau