CLA362 - Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  11 Chwefror 2014
Fe’i gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014
Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 3 Mawrth 2014

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/02/2014

Angen Penderfyniad: 17 Maw 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau