CLA361 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol:
Fe’i gwnaed ar: 11 Chewfror 2014
Fe’i gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014
Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor: 3 Mawrth 2014

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2014

Angen Penderfyniad: 13 Maw 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau