CLA360 - Mae'r Rheoliadau (Diwygio) 2014 Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol ar y cyd:

Fe’u gwnaed ar:  10 Chwefror 2014

Gosodwyd gerbron Senedd y DU:  11 Chwefror 2014

Fe'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru:  11 Chwefror 2014

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)  a (3)

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:   3 Mawrth 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2014

Angen Penderfyniad: 12 Maw 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau