CLA359 - Rheoliadau Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar:     10 Chwefror 2014

Fe’i gosodwyd ar: 11 Chwefror 2014

Yn dod i rym ar:   6 Ebrill 2014

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Mawrth 2014

Statws adrodd:  Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2014

Angen Penderfyniad: 12 Maw 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau