P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i fabwysiadu Siarter i Wyrion ac Wyresau ac i wneud y Siarter yn orfodol i weithwyr proffesiynol a gyflogir i warchod lles plant.

 

Prif ddeisebydd:

Grandparents Apart Wales

 

Nifer y deisebwyr:

19

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Dogfennau