P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Coed Cadw, ar ôl casglu 2,708 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i leihau'r risg o lifogydd i filoedd o gartrefi drwy'r wlad drwy gefnogi plannu o leiaf 10 miliwn coeden dros y pum mlynedd nesaf, gan greu perthi, lleiniau coed a mannau coediog wedi'u targedu yn y mannau gorau ar gyfer amsugno'r dŵr ac arafu dŵr ffo.   Byddai plannu'r coed hyn yn cyfrif tuag at nod bresennol Llywodraeth Cymru i blannu 100,000 hectar o goed i amsugno carbon deuocsid o'r awyrgylch.

                       

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/04/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers i'r deisebwyr gysylltu ddiwethaf â'r Pwyllgor.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 18/02/2014.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Llanelli De Caerdydd an Phenarth

·         Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/02/2014