P-03-295 Kyle Beere - Gwasanaethau Niwroadsefydlu Paediatrig

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gydnabod ac i ddarparu gwasanaethau ar gyfer adsefydlu plant sydd wedi cael anafiadau i’r ymennydd. Ar hyn o bryd nid oes cyfleuster yng Nghymru i ddarparu’r gwasanaeth hanfodol hwn. Er gwaetha’r ffaith bod ysbyty benodol ar gyfer plant yn cael ei hadeiladu yng Nghaerdydd, nid oes darpariaeth o hyd wedi’i chynnwys yng nghynllun yr ysbyty hwnnw.

 

Prif ddeisebydd:
Kyle's Goal

 

Nifer y deisebwyr:
1. (Casglodd deiseb gysylltiedig 9128 o lofnodion.)

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau