P-03-294 Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru - cynrychioli menywod

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cadarn sy’n nodi sut, yn absenoldeb Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, y bydd llais, anghenion a safbwyntiau merched yng Nghymru yn cael eu hadlewyrchu mewn polisi a gwneud penderfyniadau yng Nghymru, yn y DU, Ewrop a’r Cenhedloedd Unedig.

 

Prif ddeisebydd:

Naomi Brightmore

 

Nifer y deisebwyr:

52

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau