Bil Tai (Cymru): Ymatebion i'r ymgynghoriad

Ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Bil Tai (Cymru), a ystyriwyd gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2014

Dogfennau