P-03-288 Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno strategaeth genedlaethol ar fyw’n annibynnol sy’n cydnabod hawliau cyfartal pobl anabl i fyw yn y gymuned, gyda’r un dewisiadau â phobl eraill, ac i sicrhau y gwneir hyn drwy fesurau effeithiol a phriodol.

 

Prif ddeisebydd:

Disability Wales

 

Nifer y deisebwyr:

719

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau