P-03-286 Ardrethi Busnes Ceredigion

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, sy’n talu ardrethi busnes yng Ngheredigion, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i asesu effaith y newidiadau mewn gwerthoedd ardrethol ar fusnesau Ceredigion.

 

Dylai’r asesiad hwn gynnwys yr effaith ar swyddi ac ar gau busnesau.

 

Prif ddeisebydd:

Luke Evetts

 

Nifer y deisebwyr:

68

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Angen Penderfyniad: 10 Gorff 2011 Yn ôl Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau