P-03-153 Celf Corff

Geiriad y ddeiseb:
'Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i roi cyfyngiadau ar yr oed y gall plentyn dan oed gael celf corff. Dylid cyfyngu'r oed ar gyfer celf corff, ar wahân i'r clustiau a'r trwyn, i 16 oed

Prif ddeisebydd:
Cynghorydd Russell Downe

Nifer y ddeisebwyr:
14

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau