Sybsidiaredd

Sybsidiaredd

 

O dan Reol Sefydlog 21, caiff ‘pwyllgor cyfrifol’ yn y Cynulliad (ar hyn o bryd, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol) ystyried deddfwriaeth ddrafft yr Undeb Ewropeaidd sy’n ymwneud â materion o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu sy’n ymwneud â swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol, a hynny er mwyn ystyried a yw’n cydymffurfio ag egwyddor sybsidiaredd.

 

Sylwadau ysgrifenedig a osodwyd yn unol â'r Rheolau Sefydlog

 

 

 

Gohebiaeth arall

 

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2013

Dogfennau