Gofal heb ei drefnu

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, sef Gofal Heb ei Drefnu - Diweddariad ar Gynnydd ym mis Medi 2013, cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ymchwiliad i ofal heb ei drefnu. Yn benodol, canolbwyntiodd y Pwyllgor ar ofal sylfaenol lleol, gan gynnwys:

  • rôl meddygon teulu o ran darparu gofal heb ei drefnu;
  • natur contractau meddygon teulu a'u heffaith ar ofal heb ei drefnu;
  • darpariaeth y tu allan i oriau;
  • y gwasanaeth '111';
  • y grwpiau sy'n defnyddio gwasanaethau gofal heb ei drefnu yn rheolaidd;
  • cynlluniau ar gyfer darparu gofal heb ei drefnu mewn modd cynaliadwy yn y dyfodol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/04/2014

Dogfennau