P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid a deddfu bod holl sefydliadau achub anifeiliaid yn bodloni gofynion gorfodol yn unol â’r adroddiad a luniwyd gan Weithgor Sefydliadau Lles Anifeiliaid Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru ym mis Hydref 2012. Mae angen i Lywodraeth Cymru roi deddfwriaeth ar waith yng Nghymru o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid (2006), i ddiogelu anifeiliaid rhag esgeulustod a cham-drin.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae mwy a mwy o anifeiliaid yn dioddef cam-drin, esgeulustod ac yn cael eu bridio mewn sefydliadau heb eu rheoleiddio sy’n hysbysebu ei hunain yn Ganolfannau Achub, ac rydym yn galw ar Gynulliad Cymru i ddeddfu o dan Ddeddf Anifeiliaid 2006 i geisio rhoi’r gorau i hyn.

 

Prif ddeisebydd:  Lisa Winnett

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 24 Medi 2013

 

Nifer y llofnodion: 265

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/09/2013