Ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel.

 

Nod cyffredinol yr ymchwiliad oedd: 

Adolygu effeithiolrwydd polisïau Llywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â’r bwlch a welir yng nghanlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel ym mhob cyfnod allweddol.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/06/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu