Is-ddeddfwriaeth arall (dim gweithdrefn) - y Pedwerydd Cynulliad

Trosolwg

 

Gweinidogion Cymru sy'n gwneud is-ddeddfwriaeth, a hynny o dan y weithdrefn penderfyniad negyddol, y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol neu'n annibynnol ar unrhyw weithdrefn.  Nodir y weithdrefn briodol yn y Ddeddf neu’r Mesur gwreiddiol. Mae rhai mathau o is-ddeddfwriaeth (fel gorchmynion cau ffyrdd) i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/06/2013

Dogfennau