Cynnig i benodi'r Pwyllgor Busnes

Rhaid i’r Cynulliad gytuno ar sawl eitem bwysig o fusnes yn fuan ar ôl yr etholiad, gan gynnwys:

 

        penodi Aelodau i'r Pwyllgor Busnes;

        penodi Comisiynwyr y Cynulliad;

        argymhelliad y Prif Weinidog i'w Mawrhydi ynghylch y person sydd i'w benodi'n Gwnsler Cyffredinol;

        enwau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau; ac

        aelodau a chadeirydd pob pwyllgor.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried