P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder ar Bont yr A48 yng Nghas-gwent o 50mya i 30mya.

 

Prif ddeisebydd:  Cyngor Tref Cas-gwent

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 19 Mawrth 2013

 

Nifer y llofnodion : Casglodd deiseb gysylltiedig 1,000 o lofnodion

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried