Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru): Ymatebion i'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad CyhoeddusCyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a daeth i ben ar 15 Chwefror 2013.

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Prif Aelod: Lesley Griffiths AS

Dogfennau