Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru): Ymatebion i'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad Cyhoeddus – Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 10 Ionawr 2013.

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/03/2013

Prif Aelod: Mick Antoniw AS

Dogfennau