P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

Rydym ni, y rhai a lofnodwyd isod, yn galw ar breswylwyr Cymru sy’n berchen ar gŵn a chathod i gefnogi ein deiseb i Lywodraeth Cymru i gael gwared ar y gwaharddiad ar goleri electronig wedi’u cysylltu â ffensys ffin anweladwy/ffensys cudd fel y gallwn ddiogelu ein hanifeiliaid anwes rhag niwed naill ai o: a) Traffig Ffyrdd b) Crwydro i Berygl c) Achosi damweiniau a allai olygu y byddwn ni, perchenogion y cŵn a’r cathod, yn gyfreithiol atebol iddynt.

 

Prif ddeisebydd: Monima O’Connor

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  15 Ionawr 2013

 

Nifer y llofnodion:  10 - Casglodd deiseb gysylltiedig 500 o lofnodion

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/07/2013

Dogfennau